Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Pokračovať v čítaní „Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska“

Rehoľa bratov kazateľov na Slovensku má nového provinciála

Dňa 26. júna 2017 sa v Konvente sv. Dominika vo Zvolene začala sláviť už štvrtá provinčná kapitula Rehole bratov kazateľov. Jej úlohou je zhodnotiť predošlé štvorročné obdobie, zamyslieť sa nad súčasnými výzvami v Cirkvi i mimo nej, na ktoré by dominikáni mali odpovedať, a stanoviť priority slovenskej provincie Rehole bratov kazateľov na najbližšie štvorročné obdobie.

Provinčná kapitula už zvolila aj nové vedenie provincie: služby provinciála sa ujal brat Damián Juraj Mačura a za definítorov boli zvolení bratia Irenej Maroš Fintor, Lukáš Milan Žilák, Matúš František Kušnír a Česlav Peter Šajda.

Keďže kapitula bude ešte v najbližších dňoch pokračovať, prosíme vás o modlitby za jej požehnaný priebeh.

Plenárne zasadnutie

V dňoch 24.-25. apríla sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených za prítomnosti dvadsiatich štyroch vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí.

Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrili možnosti užšej spolupráce  s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí. O tejto téme spoločne referovali predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR, ako aj predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinova, FMA: Prítomní podporili víziu intenzívnej spolupráce oboch konferencií na poli apoštolátu a svedectva rehoľného života na Slovensku.

Uskutočnili sa aj voľby podpredsedu KVRP a členov rady, ktorým sa končilo trojročné volebné obdobie. Za podpredsedu bol opätovne zvolený jasovský opát P. Ambróz Martin Štrbák OPraem, do rady KVRP bol opätovne zvolený P. Vladimír Kasan OSB a na prvé obdobie bol zvolený P. Tomáš Lesňák OFMConv.

Provinciál saleziánov don Jozef Ižold informoval o ukončenom procese blahorečenia Títusa Zemana, a o aktivitách ktoré budú súvisieť so slávnosťou blahorečenia v septembri 2017.

Vzácnym hosťom stretnutia bol vladyka Milan Chautur, ktorý je predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS. Vo svojom príhovore zdôraznil význam autority v rehoľných spoločenstvách.

Kňaz košickej arcidiecézy Slavomír Engel predstavil Asociáciu pútnických organizácii a poprosil prítomných o spoluprácu pri poskytovaní pomoci pútnikom.

Príspevok predniesol aj benediktín Michal Mária Kukuča, ktorý prezentoval  novinky v internetovom portáli www.rehole.sk

Oficiálny program bol ukončený spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur.

Plenárne zasadnutie KVRP v Sampore

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spustili nový internetový portál rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu. Pokračovať v čítaní „Zasvätení muži a ženy na Slovensku spustili nový internetový portál rehole.sk“