Adresár

(Aktualizované ku dňu: 9. 1. 2018)

Bratia domu Panny Márie Jeruzalemskej

P. Vladislav Bednár, OT
Jahodová 2146/1, 955 01 Topoľčany
e-mail: konventtop@centrum.sk
tel: +421 (038) 53 20 641
web: www.nemeckyrad.cz

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha

P. Richard Jombík, OH
Námestie SNP 8-11, 811 06 Bratislava
tel: +421 (02) 59 30 29 27
e-mail: priormb@gmail.com
web: www.milosrdni.eu

Inštitút školských bratov

Br. Peter Magáč, FSC
Kovácsova 53/496, 85110 Bratislava
tel: +421 (02) 62 85 94 05
e-mail: skolskibratia@lasalle.sk
web: www.lasalle.sk

Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman

P. Michal M. Jaroslav Krysztofowicz, CCG
Nám. 4. apríla 20, 900 33 Marianka
tel: +421 (02) 65 93 52 26
e-mail: tesitelia@gmail.com
web: www.tesitelia.rehola.sk

Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

P. Martin Pavúk, MSC
Lukov dvor 2, 951 48 Nitra
tel: +421 (037) 69 30 031
e-mail: dsjnitra@gmail.com
web: www.misionari.sk

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, gr.–kat.

P. Metod Marcel Lukačik, CSsR
Masarykova 35, 071 01 Michalovce
tel: +421 (056) 6433 674
e-mail: vprovincial@misionar.sk
web: www.redemptoristi.nfo.sk

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, rim.–kat.

P. Václav Hypius, CSsR
Puškinova 1, 811 04 Bratislava
tel: +421 (02) 52 49 44 97
e-mail: viceprovincialat@cssr.sk
web: www.cssr.sk

Kongregácia zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista (zmŕtvychvstalci)

P. Gabriel Koch, CR
Štefánikova 752, 908 73 Veľké Leváre
tel: +421 (034) 77 94 108
e-mail: faravlevare@gmail.com
web: farnost.velkelevare.info/sk/zmrtvychvstalci

Misijná spoločnosť sv. Vincenta (vincentíni/lazaristi)

P. Jaroslav Jaššo, CM
Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
tel: +421 (02) 48 25 71 02
e-mail: vincentini@vincentini.sk
web: www.vincentini.sk

Misionári Matky Božej z La Salette (saletíni)

P. Matej Trizuliak, MS
Rozkvet 2042/80-1, 017 01 Považská Bystrica
tel: +421 (042) 43 26  871
e-mail: misionari@stonline.sk
web: www.saletini.sk

Rád bosých bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (bosí karmelitáni)

P. Stanislaw Tomasz Miernik, OCD
Kláštor bosých karmelitánov
Staré Hory 169, 976 02
tel: +421 (048) 4199 204
e-mail: starehory.karmel@gmail.com
web: www.bosikarmelitani.sk

Rehoľa menších bratov – Františkánov

P. František Xaverský Vladimír Olbert, OFM
Františkánska 2, 811 01 Bratislava 1
tel: +421 (02) 54 43 47 38
e-mail: provincialat@frantiskani.sk
web: www.frantiskani.sk

Rád menších bratov kapucínov

P. Miroslav Kulich, OFMCap
Župné nám. 10, P. O. Box 235, 814 99 Bratislava 1
tel: +421 (02) 59 30 38 36
e-mail: provincialat@kapucin.sk
web: www.kapucini.sk

Rád menších bratov konventuálov (minoriti)

P. Tomáš Lesňák, OFMConv
Nám. sv. Františka 4, 841 04 Bratislava 4
tel: +421 (02) 65 44 01 50
e-mail: sekretariat@minoriti-ba.sk
web: www.minoriti.sk

Rád premonštrátov, Kláštor na Strahove, závislý dom Holíč

P. Viktor Štefan Locner, OPraem
Nám. sv. Mikuláša 2, 908 51 Holíč
tel: +421 (034) 66 82 214
e-mail: faraholic@faraholic.sk
web: www.faraholic.sk

Rád premonštrátov, Opátstvo Jasov

P. Ambróz Martin Štrbák, OPraem
044 23 Jasov
tel: +421 (055) 46 68 121
e-mail: opatstvojasov@centrum.sk
web: www.opatstvojasov.sk

Rád svätého Bazila Veľkého (baziliáni)

P. Metod Bilančík, OSBM
Vajanského 31, 080 01 Prešov
tel: +421 (051) 77 34 183
e-mail: baziliani@baziliani.net
web: baziliani.net

Mnísi z rehole sv. Benedikta (benediktíni)

P. Vladimír Kasan, OSB
Sampor 50, 962 31 Sliač
tel: +421 915 800 124
e-mail: benediktini@benediktini.sk
web: www.benediktini.sk

Rád svätého Pavla, prvého pustovníka (pavlíni)

P. Martin Lehončák, OSPPE
Slnečná 2679/2, 995 01 Topoľčany
tel: +421 (038) 53 23 644
e-mail: pavlini@pavlini.sk
web: sites.google.com/site/pavlini700rokov

Rehoľa dominikánov

P. Damián Juraj Mačura, OP
Novozámocká 73, 960 01 Zvolen
tel: +421 (045) 524 06 39
e-mail: provincialat@dominikani.sk
web: www.dominikani.sk

Rehoľa piaristov

P. Juraj Ďurnek, SchP
Piaristická 8, 949 01 Nitra
tel: +421 (037) 77 27 251
e-mail: provincia@piaristi.sk
web: www.piaristi.sk

Rehoľa svätého Augustína (augustiniáni)

P. Juraj Pigula, OSA
Kostolianska 159, 040 01 Košice 1
tel: +421 (053) 63 33 654
e-mail: augustiniani@gmail.com
web: www.aug.sk

Saleziáni Don Bosca

don Jozef Ižold, SDB
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
tel: +421 (02) 50 23 12 30
e-mail: sekretariat@sdb.sk
web: www.saleziani.sk

Spoločnosť Božieho Slova (verbisti)

P. Pavol Kruták, SVD
949 01 Nitra – Kalvária
tel: +421 (037) 77 69 412
e-mail: verbisti@svd.sk
web: www.verbisti.sk

Spoločnosť Božského Spasiteľa (salvatoriáni)

P. Andrzej Drogoś, SDS
Ďurčanského 11, 949 01 Nitra
tel: +421 (037) 65 31 037
e-mail: salvatoriani@salvatoriani.sk
web: www.salvatoriani.sk

Spoločnosť Ježišova (jezuiti)

P. Rudolf Uher, SJ
Panská 11, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava
tel: +421 (02) 59 20 04 23
e-mail: svkprov@jezuiti.sk
web: www.jezuiti.sk

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (pallotíni)

P. Dariusz Latuszek, SAC
Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: +421 (053) 443 43 44
e-mail: pallotini@zoznam.sk
web: www.sac.pallotini.sk

Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho (dehoniáni)

P. Mieczyslaw Klóska, SCJ
Slobody 61, 039 01 Turčianske Teplice
tel: +421 (069) 200 45 01
e-mail: dehoniani@dehoniani.sk
web: www.dehoniani.sk

Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

Ľuboš Václavek, MSSCC
Na Šefranici 11, 010 01 Žilina
tel: +421 (041) 5621 581
e-mail: msscc@rehola.sk
web: www.msscc.rehola.sk