Modlitbová reťaz Roku zasväteného života u františkánov v Hlohovci

Hlohovec 3. decembra (TK KBS) V rámci Roku zasväteného života sa koná modlitbová reťaz. Je to duchovná akcia, ktorá spočíva v modlení sa v určitý deň a na určitý úmysel jedným z vyše 400 rehoľných domov. Hlohovecká komunita bratov františkánov sa k tejto modlitbovej reťazi pripojila v utorok 2. decembra, kedy sa v rámci večernej svätej omše prihovoril na tému zasväteného života páter Karol Miroslav Švarc OFM, sekretár Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, ktorý pôsobí v hlohoveckom kláštore.

Zameral sa na históriu zasväteného života, na vznik jednotlivých reholí a ich náplne. Vysvetlil, čo znamená sľub chudoby, čistoty a poslušnosti a priblížil aktivity, ktoré sa budú konať počas roka zasväteného života, ktorými by chceli veriacim ukázať niečo z ich života v komunite. Na záver homílie sa pomodlil dve oficiálne modlitby Roku zasväteného života. Po svätej omši sa v sále kláštora premietal dokumentárny film o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej.

Lucia Froncová

S médiami o Roku zasväteného života

Vzájomne spoznať svet médií so svetom rehoľníkov. To bol cieľ  neformálneho stretnutia rehoľníkov s médiami, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. januára v Bratislave, v priestoroch františkánskeho refektória. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia médiá z deviatich rôznych médií a rehoľníci z rôznych oblastí pôsobenia.

Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. Na Slovensku chystá aktivity k nemu koordinačný tím pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ a Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Začala napríklad modlitbová reťaz v kláštoroch a chystajú sa aj ďalšie aktivity.

Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od najvzdialenejšieho východu až po západ Slovenska.

sr. Hermana Matláková, SMVS

Otvorenie Roka zasväteného života v slovenských diecézach

Pápež František vyhlasuje pre celú Katolícku cirkev rok 2015 ako Rok zasväteného života (RZŽ) pri príležitosti vydania koncilového dekrétu o primeranej obnove rehoľného života „Perfectae caritatis“ z dňa 28. októbra 1965.

Rehoľníci ho chcú prežiť v súlade s nasledovnými cieľmi:

  • s pohľadom vďaky pozrieť sa na uplynulých 50 rokov od II.
    Vatikánskeho koncilu ako na čas milosti,
  • uchopiť budúcnosť s nádejou,
  • žiť prítomnosť so zanietením.

Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach vo vyše 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú počas RZŽ len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho hlavne prijať ako výzvu na prehĺbenie vlastnej duchovnosti a na obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť nahliadnuť do ich spôsobu života.

Prinášame vám základné údaje o otváracích ceremoniáloch:

Bratislavská arcidiecéza

Katedrála sv. Martina v Bratislave
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti arcibiskupa a metropolitu
Mons. Stanislava Zvolenského
Priamy prenos vysiela TV Lux

Trnavská arcidiecéza
Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Nitrianska diecéza
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka
Kontaktná osoba: Ján Halama SVD, provincial@svd.sk

Banskobystrická diecéza
Kostol Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej
29. 11. 2014 o 18.00 slávnostné vešpery, 18.30 sv. omša, po nej slávnostné agapé
Kontaktná osoba: s. Miroslava FMA, mirkataraj@gmail.com

Žilinská diecéza
Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
29. 11. 2014 o 18.00 slávnostné vešpery + sv. omša za účasti diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa

Košická arcidiecéza
Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery + sv. omša za účasti arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera

Spišská diecéza
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
29. 11. 2014 od 12.00 do 18.00 eucharistická adorácia, ktorú pripravia rehoľné spoločenstvá,
18.30 svätá omša spojená s modlitbou vešpier, ktorú celebruje diecézny biskup Mons. Štefan Sečka
Kontaktná osoba: ThLic. Michal Janiga, janiga.michal@gmail.com

Rožňavská diecéza
Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila

Prešovská archieparchia
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
30. 11. 2014 o 10.00 sv. liturgia za účasti arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ

Košická eparchia
Kaplnka Krista Kráľa otcov baziliánov v Trebišove – slávnostné otvorenie RZŽ
23. 11. 2014 – Nedeľa Krista Kráľa, eparchiálny odpust za účasti vladyku Milana Chautura CSsR
Katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach – liturgické otvorenie RZŽ
29. 11. 2014 o 17.00 večiereň s následnou sv. liturgiou