Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Pokračovať v čítaní „Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska“

Plenárne zasadnutie

V dňoch 24.-25. apríla sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených za prítomnosti dvadsiatich štyroch vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí.

Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrili možnosti užšej spolupráce  s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí. O tejto téme spoločne referovali predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR, ako aj predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinova, FMA: Prítomní podporili víziu intenzívnej spolupráce oboch konferencií na poli apoštolátu a svedectva rehoľného života na Slovensku.

Uskutočnili sa aj voľby podpredsedu KVRP a členov rady, ktorým sa končilo trojročné volebné obdobie. Za podpredsedu bol opätovne zvolený jasovský opát P. Ambróz Martin Štrbák OPraem, do rady KVRP bol opätovne zvolený P. Vladimír Kasan OSB a na prvé obdobie bol zvolený P. Tomáš Lesňák OFMConv.

Provinciál saleziánov don Jozef Ižold informoval o ukončenom procese blahorečenia Títusa Zemana, a o aktivitách ktoré budú súvisieť so slávnosťou blahorečenia v septembri 2017.

Vzácnym hosťom stretnutia bol vladyka Milan Chautur, ktorý je predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS. Vo svojom príhovore zdôraznil význam autority v rehoľných spoločenstvách.

Kňaz košickej arcidiecézy Slavomír Engel predstavil Asociáciu pútnických organizácii a poprosil prítomných o spoluprácu pri poskytovaní pomoci pútnikom.

Príspevok predniesol aj benediktín Michal Mária Kukuča, ktorý prezentoval  novinky v internetovom portáli www.rehole.sk

Oficiálny program bol ukončený spoločnou svätou omšou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur.

Plenárne zasadnutie KVRP v Sampore

Rehoľníci na stretnutí s apoštolským nunciom na Slovensku

Predsedovia rehoľných konferencií KVPŽR a KVRP sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR spolu so zástupcami vyšších predstavených sr. Petrou Sičákovou, SNPM a P. Rudolfom Uherom, SJ sa dňa 26.1.2017 stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Máriom Giordanom. Dodatočne mu v mene všetkých zasvätených na Slovensku zablahoželali k jeho nedávnych okrúhlym narodeninám a poďakovali mu za jeho službu a podporu zasväteného života. Pokračovať v čítaní „Rehoľníci na stretnutí s apoštolským nunciom na Slovensku“

Nový predseda KVRP

Na plenárnom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) bol v utorok 27. októbra 2015 na Donovaloch zvolený P. Václav Hypius, CSsR za nového predsedu KVRP a zároveň jej štatutárneho zástupcu. Rozhodlo o tom 23 predstavených z 30 mužských reholí pôsobiacich na Slovensku. P. Václav Hypius, CSsR po troch rokoch vystriedal vo funkcii doterajšieho predsedu P. Jeremiáša Daniela Kvaku, OFM. Ďalej bol za nového člena Rady KVRP zvolený P. Miroslav Kulich OFMCap.

Pokračovať v čítaní „Nový predseda KVRP“

Stretnutie apoštolského nuncia s predstaviteľmi slovenských reholí

Bratislava 12. marca (KVRP) Dňa 11. marca 2015 sa v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom predstavitelia konferencií pre mužské a ženské rehole (KVRP a KVPŽR). Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, pričom tohtoročná návšteva nadobudla osobitný ráz z dôvodu prebiehajúceho Roka zasväteného života vyhláseného pápežom Františkom.

Rehoľníci prezentovali svoje súčasné aktivity a pripravované podujatia, ku ktorým patrí najmä každodenná modlitbová reťaz, do ktorej je zapojených vyše 400 rehoľných komunít na Slovensku, ďalej konferencia o zasvätenom živote na TFTU v Bratislave (9.4.), spomienkové stretnutie v Prešove pri príležitosti 65. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi (25.4.), deň otvorených kláštorov (27.6.), expo povolaní na Národnom zhromaždení mládeže P15 v Poprade (30.7.-2.8.) a septembrová návšteva sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. Josého Rodriguéza Carballa, OFM.

Apoštolský nuncius sa zaujímal o prínos rehoľníkov pre slovenskú spoločnosť ako aj o dorast a formáciu celkového počtu vyše 3000 zasvätených osôb na Slovensku. Na záver vyzval rehoľné komunity k užšej spolupráci s diecéznymi biskupmi a k otvorenosti pre ľudí dnešnej doby.

Informoval P. Karol Miroslav Švarc, OFM

Nuncius