Deň otvorených kláštorov

Slovenskí rehoľníci a rehoľníčky vás v Roku zasväteného života 2015 čo najsrdečnejšie pozývajú na vzájomné stretnutie. Prežime spoločne deň, v ktorom sa môžeme lepšie spoznať, prezrieť si naše kláštorné priestory a pozhovárať sa o tom, čo robíme. Rozhodli sme sa pozvať vás k nám prostredníctvom zvedavých detských otázok a preto vám radi odpovieme na otázky typu: Môžu mnísi hrať futbal? Môže sa v kláštore pozerať telka? Chodia sestričky na dovolenky? Pijú mnísi pivo? Chodia sestričky ku kaderníkovi? Majú sestričky pod závojom vlasy? Musia nosiť rehoľníci habit každý deň? Tak neváhajte a príďte k nám!

Pokračovať v čítaní „Deň otvorených kláštorov“

Duchovné cvičenia „Veľké biblické postavy viery“

Milí priatelia,

v tomto roku viery vám chceme ponúknuť možnosť hlbšie prežiť pôstne obdobie. Vhodným spôsobom pre to môžu byť aj duchovné cvičenia v každodennom živote na tému „Veľké biblické postavy viery“, prístupné aj on-line formou.

Základom týchto duchovných cvičení bude každodenná meditácia, ktorú si každý účastník urobí sám v čase a na mieste preňho najvhodnejšom. Pridelený exercitátor vám vždy pred začiatkom nového týždňa pošle na vašu emailovú adresu impulzy k jednotlivým meditáciám. Na záver týždňa, prípadne v jeho priebehu, mu napíšete krátke zhodnotenie svojej cesty modlitby, prípadné ťažkosti s meditáciou a pod. Exercitátor vám odpovie krátkou reakciou, upresnením či radou.

Duchovné cvičenia začnú 18.2.2013, teda v pondelok prvého pôstneho týždňa a skončia na Kvetnú nedeľu 24.3.2013.

Nech aj táto iniciatíva je cestou k hlbšiemu prežívaniu viery.

Prihlasovací formulár

 

Vaši Jezuiti

Screen Shot 2013-01-23 at 7.37.10 PM

Slávnosť sv. Benedikta

Benediktínski mnísi srdečne pozývajú všetkých veriacich na slávnosť nášho otca svätého Benedikta v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v stredu, 11. júla 2012. Hlavnou udalosťou tohoto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počas slávenia zloží 5 svetských oblátov samporského kláštora svoje oblátske prísľuby. Po svätej omši bude pre všetkých účastníkov pripravené tradičné pohostenie. Ostatné liturgické slávenia v tento deň sa budú konať v nasledujúcich časoch.

• 3.00 — Nočné vigílie

• 7.00 — Ranné chvály

• 9.00 — Modlitba cez deň

• 11.00 — Slávnostná svätá omša

• 18.00 — Slávnostné vešpery

• 20.00 — Kompletórium

Svätý Benedikt z Nursie, patriarcha západného mníšstva a patrón Európy, žil v náročnom období prelomu 5. a 6. storočia, charakterizovanom rozpadom spoločenských štruktúr Rímskeho impéria a stupňujúcim sa náporom barbarských národov. Vďaka chýre o jeho svätom živote sa k nemu pridávali ďalší záujemcovia o mníšstvo a tak sv. Benedikt začína zakladať kláštory, z ktorých najvýznamnejším sa stalo opátstvo Montecassino. Na sklonku svojho života spísal Regulu, ako svoj duchovný testament — výsledok celoživotnej skúsenosti.

Podľa tradície svätý Benedikt zomrel 21. marca 547 a v tento deň sa každoročne v liturgii slávi jeho prechod do neba. Keďže tento sviatok pripadá vždy do obdobia Veľkého pôstu, mnísi zvykli sláviť ešte druhý sviatok — 11. júl, deň prenesenia jeho relikvií do opátstva Saint-Benoît-sur-Loire. Práve tento deň je zasvätený sv. Benediktovi aj vo všeobecnom kalendári Rímskej cirkvi.

V roku 1964 vyhlásil pápež Pavol VI. svätého Benedikta za patróna Európy. Toto vyhlásenie opätovne potvrdil aj bl. Ján Pavol II., keď v roku 1980 vyhlásil spolu zo sv. Benediktom za spolupatrónov Európy aj svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.

13. apríl: Deň nespravodlivo stíhaných

Aj tento rok si Vás dovoľujeme pozvať k modlitbe a prejavu solidarity s prenasledovanými pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných – v piatok 13. apríla. Spoločne sa zjednotíme v modlitbe o 21:00 hod. počas Pobožnosti solidarity s prenasledovanými kresťanmi. V Bratislave v Katedrále sv. Martina sa bude pobožnosťi už o 20.00 hod. predsedať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Počas pobožnosti o. i. zaznejú príbehy žien, ktoré boli odsúdené len preto, že ukrývali rehoľníkov. Zároveň budeme prosiť a solidarizovať aj s prenasledovanými v dnešnom svete.

Viac info nájdete na stránke FKI.