KVRP podporuje referendum o rodine

Mužské rehoľné spoločenstvá na Slovensku združené v Konferencii vyšších rehoľných predstavených vyjadrujú jednoznačnú podporu referendu o ochrane rodiny a povzbudzujú občanov SR, aby sa ho dňa 7. februára 2015 zúčastnili.

Saleziánska rodina na Miletičovej: https://www.youtube.com/watch?v=V6cpe6puj5c

Redemptoristi: http://www.cssr.sk/?show=0&detail=992

Benediktíni: http://www.benediktini.sk/?p=1814

Františkáni: https://www.facebook.com/frantiskanihc

Jezuiti: http://jezuiti.sk/2011-06-02-04-50-52/pozyvame-vas/787-referendum-ako-moznost-dialogu

Predsedom KVRP sa stal Ján Halama, SVD

11. októbra 2011 bol na pléne KVRP zvolený nový predseda. Stal sa ním provinciál verbistov, Ján Halama, SVD. Zmeny sa uskutočnili aj v rade KVRP, o všetkých podrobnostiach vás budeme informovať po skončení pléna.

Ján Halama, SVD, pochádza z Tepličky nad Váhom. Ako osemnásťročný vstúpil do kňazského seminára misijnej Spoločnosti Božieho Slova (SVD – Societas verbi divini). V roku 1997 bol vysvätený za kňaza. Základné teologické štúdia absolvoval v Nyse (Poľsko) a v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdia v oblasti ekumenickej teológie absolvoval v rokoch 1996 – 1998 a 2006 – 2008 na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku. V rokoch 1998 – 2004 bol prefektom v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave a zároveň prednášal na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 do roku 2010 bol správcom farnosti v Terchovej. Od 1. mája 2010 je provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Zaujíma sa o duchovné cvičenia, ekumenické vzťahy a cyrilometodskú problematiku.

Zomrel biskup Rudolf Baláž

[TKKBS] V stredu 27. júla 2011 o 16-tej zomrel na následky krvnej embólie banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž.
Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr.
Biskup Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom. 
1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave. 

Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium.
Kňazskú vysviacka prijal 23. júna 1963.

  • 1963-1965 kaplán Brezno
  • 1965-1967 kaplán Krupina
  • 1967-1968 kaplán Vrútky, Kláštor pod Znievom, Vrícko
  • 1968-1970 aktuár BÚ Banská Bystrica
  • 1970-1971 správca farnosti Pitelová
  • 1971-1982 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako traktorista JRD, neskôr vodič nákladného auta.
  • 1982-1990 správca farnosti Turčiansky Peter
  • 1990 14. februára menovaný za biskupa

Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 1990 v Banskej Bystrici.
Od 13.4.1994 do 31.8.2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska.

 

Vyjadrenie sústrasti predsedu KVRP k úmrtiu mons. Rudolfa Baláža

Tak ako väčšinu ľudí, aj mňa správa o náhlej smrti mons. Rudolfa Baláža prekvapila a zastavila. Pán života a smrti si povolal k sebe otca biskupa v čase, ktorý On určuje.
V mene svojom, ako aj v mene Konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských reholí vyjadrujem duchovnú blízkosť najbližším príbuzným a celej banskobystrickej diecéze, ktorá stratila svojho pastiera. V tejto ľudsky ťažko pochopiteľnej chvíli, ale posilnenej kresťanskou nádejou, že život smrťou nekončí, ďakujem Bohu za zosnulého otca biskupa. Bol to muž pravdy a jasného postoja. Bol veľmi otvorený pre spoluprácu s rehoľnými spoločnosťami a osobne sa angažoval za to, aby do jeho diecézy niektoré z nich prišli, usadili sa a začali pôsobiť pre dobro ľudí. Sprevádzame ho v modlitbách.
Odpočinutie večné daj mu, Pane!
 

Karol Maník, SDB
predseda KVRP
provinciál Saleziánov don Bosca

Požiadavka na novelizáciu zákona

KVRP, vychádzajúc z pracovného stretnutia zriaďovateľov cirkevných škôl zriadených mužskými rehoľami, adresovala ministrovi školstva požiadavku, aby bol pri prebiehajúcej zmene školskej legislatívy novelizovaný Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pokračovať v čítaní „Požiadavka na novelizáciu zákona“