Kontakt

Sídlo

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2

Predseda

P. Václav Hypius, CSsR
E-mail: predseda@kvrp.sk

Sekretár

sr. Marta Chraščová, CSSsS
E-mail: sekretariat@kvrp.sk

Časopis Zasvätený život

P. Juraj Pigula, OSA
E-mail: casopis@kvrp.sk

Distribúcia časopisu

E-mail: distribucia@kvrp.sk

Správca stránky (adresa pre zasielanie príspevkov na stránku)

Monika Zbínová
E-mail: admin@kvrp.sk


Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, sa nachádzajú na www.gdpr.kbs.sk