Služby nového psychologického centra

V Dome sv. Gorazda v Bacúrove, ktorý je zriadený Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, je možné využiť služby nového psychologického centra s prednostným prístupom pre zasvätené osoby. Viac informácií tu.

Psychologicko-formačné hodnotenia osobnosti

P. Leopold Slaninka, SJ po ročnej prestávke opäť poskytuje psychologicko-formačné hodnotenia osobnosti pre kandidátov do rehôľ a tiež pre rehoľníkov, rehoľné sestry a pre kňazov. Psychologické služby tentoraz poskytuje v jezuitskom exercičnom dome v Piešťanoch. Prihlásiť sa možno na mailovej adrese: lslaninka@gmail.com.

Provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov

V dňoch 16. – 20. mája 2016 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Jej obsahom bola reflexia nad stavom života a pôsobenia rehole v podmienkach našej spoločnosti ako aj náčrt perspektív. Bratia františkáni prijali viaceré uznesenia, odporúčania apripomienky smerujúce kprehĺbeniu svedectva ich bratského života podľa evanjelia. Zároveň bolo zvolené nové vedenie provincie na čele s novým provinciálnym ministrom br. Františkom Xaverským Vladimírom Olbertom OFM.

Pokračovať v čítaní „Provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov“

Kňaz Anton Srholec odišiel do večnosti

Dnes v ranných hodinách zomrel v Bratislave kňaz salezián Anton Srholec vo veku 86 rokov. Jeho život bol symbolom zápasu o vieru, o slobodu a o ľudskosť.

Začiatkom komunizmu sa ako mladý rehoľník usiloval tajne prejsť do zahraničia, aby tam študoval za kňaza. Po zatknutí a odsúdení spolu s ďalšími účastníkmi výpravy bol 10 rokov väznený, prevažne v Jáchymove. Ďalšie roky pracoval ako robotník a pritom tajne študoval teológiu. V roku 1970 ho v Ríme vysvätil za kňaza pápež Pavol VI., a keď sa vrátil do Československa, venoval sa v Bratislave najmä duchovnej a kultúrnej práci s mládežou. Po Nežnej revolúcii bol činný v Slovenskom Helsinskom výbore na ochranu ľudských práv, založil charitatívne dielo Resoty – pre bezdomovcov v Bratislave, tiež publikoval, a stal sa aj predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Dostal viacero rôznych ocenení, naposledy v novembri 2015 ocenenie Biela vrana, za dlhodobý prínos, a v lete 2015 v Rakúsku Veľkú cenu Leopolda Kunschaka.

Anton Srholec zomrel po 68 rokoch rehoľného života, z ktorých 45 bol kňazom. Posledné mesiace prežíval vážne onkologické ochorenie, ktorému napokon podľahol.

Pokračovať v čítaní „Kňaz Anton Srholec odišiel do večnosti“

Nový predseda KVRP

Na plenárnom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) bol v utorok 27. októbra 2015 na Donovaloch zvolený P. Václav Hypius, CSsR za nového predsedu KVRP a zároveň jej štatutárneho zástupcu. Rozhodlo o tom 23 predstavených z 30 mužských reholí pôsobiacich na Slovensku. P. Václav Hypius, CSsR po troch rokoch vystriedal vo funkcii doterajšieho predsedu P. Jeremiáša Daniela Kvaku, OFM. Ďalej bol za nového člena Rady KVRP zvolený P. Miroslav Kulich OFMCap.

Pokračovať v čítaní „Nový predseda KVRP“