Nový veľmajster Nemeckého rádu

Uplynulý týždeň (20.8. – 24.8.2018) sa vo Viedni uskutočnila
generálna kapitula Nemeckého rádu (mužská vetva rádu: Bratia Domu Panny Márie
Jeruzalemskej a ženská vetva rádu: Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej).
Na kapitule sa stretli zástupcovia všetkých piatich mužských a ženských
provincií ako i zástupcovia všetkých siedmich bajlív Inštitútu familiárov
Nemeckého rádu.Po prebratí správ zo všetkých provincií a bajlív nasledoval
ústredný bod generálnej kapituly – voľba nového veľmajstra (generálny
predstavený) Nemeckého rádu, nakoľko dosiaľ úradujúci veľmajster Dr. Bruno
Platter OT ohlásil rezignáciu z úradu. Za 66. veľmajstra a generálneho opáta
Nemeckého rádu bol zvolený doterajší generálny ekonóm rádu P. Frank Bayard OT.
Po voľbe veľmajstra nasledovala voľba generálnej asistentky, ktorá v generálnej
rade zastupuje záujmy sestier. Novou generálnou asistentkou sa stala
provinciálna predstavená Nemeckej provicie sestra Maria-Franziska Meier OT.

Záverečné dni kapituly sa reformovali štatúty, podľa ktorých
žijú bratia, sestry i familiári a hľadali sa nové impulzy pre všetkých členov,
ako lepšie a účinnejšie žiť a uskutočňovať charizmu rádu v dnešnom svete.

Informoval: P. Miloš Zárecký OT